Minister of climate to Zero Emission Regional Aviation Conference

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide holder innlegg når Grønn luftfart arrangerer vår første interdisiplinære internasjonale konferanse for regional nullutslippsluftfart i Oslo 18 oktober. Bli med på «Zero Emission Regional Aviation Conference – Mobilising the full ecosystem».

Launching a Green Aviation Programme

Avinor, Luftfartstilsynet, Norsk Industri og SINTEF går sammen om å etablere et grønt luftfartsprogram.

AVINOR and SINTEF in European cooperation that will accelerate innovations for a more sustainable aviation industry

EU gir 25 millioner euro til et ambisiøst prosjekt for europeiske lufthavner som skal bidra til å ta i bruk nye teknologier i luftfarten. Fra Norge skal AVINOR og SINTEF bidra til en grønnere luftfart.